Woningontruiming bij overlijden

Na het overlijden van een dierbare komt er erg veel op u af. Vanzelfsprekend heeft het emotionele aspect van uw verlies in eerste instantie uw gehele aandacht. U zult zich op de eerste plaats willen richten op een waardig afscheid, het organiseren van de uitvaart.
 
Helaas komen in geval van overlijden al vrij snel ook de praktische zaken aan de orde. Of er nu sprake is van een huurwoning of een koopwoning, in beide gevallen zal vaak op korte termijn actie moeten worden ondernomen. Dit niet op de laatste plaats vanuit kostenoverwegingen. Vaak een moeilijke periode waarbinnen wij u graag van dienst zijn en de zorgen rondom het ontruimen van de achtergelaten woning bij u uit handen kunnen nemen.

 

Ontruimen huurwoning bij overlijden

Hoewel bij het achterblijven van een huurwoning niet direct sprake is van de noodzaak voor een spoedontruiming is het vaak wel van belang hiermee niet te lang te wachten. Doorgaans is een woning jarenlang bewoond en is zijn er altijd meer goederen verzameld dan verwacht. Daarnaast kan het zijn dat er door de jarenlange bewoning sprake is van noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

Na het opzeggen van de huur bij de woningbouwvereniging of verhuurder geldt doorgaans een opzegtermijn van een maand waarbinnen dit alles moet plaatsvinden. Hoewel u hier emotioneel gezien vaak nog niet aan toe bent is het dus toch raadzaam de nodige voorbereidingen te treffen.

Op onze checklist Overlijden: 12 tips voor nabestaanden (huurwoning) 

vindt u alvast wat handige suggesties.

Onze ervaring is dat nabestaanden vrij snel na het overlijden overgaan tot het opzeggen van de huur van de woning. Wij raden dit, indien mogelijk, ook aan. Al is het alleen maar omdat u de kosten die gepaard gaan met de ontruiming snel zijn terug verdiend door tijdig de huur op te zeggen.

Ontruimen koopwoning bij overlijden

Doorgaans is er bij het achterblijven van een koopwoning minder haast de woning te ontruimen. In sommige gevallen zijn er geen of lage woonlasten waardoor de noodzaak snel te handelen minder is als bij bijvoorbeeld een huurwoning. Dit is echter niet altijd het geval, waardoor het ook in geval van een achterblijvende koopwoning soms wenselijk kan zijn niet te lang te wachten met het treffen van voorbereidingen.

Per situatie is het erg verschillend hoe ingrijpend het ontruimen van een koopwoning bij overlijden qua organisatie is. Een nieuwbouwwoning zal in betere staat zijn dan een woning die al decennia is bewoond. Wanneer de woning verkocht moet worden is het dan ook belangrijk dat de woning op korte termijn verkoopklaar is. Naast dat de overtollige boedel moet worden ontruimt zullen er in veel gevallen ook herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Op onze checklist Overlijden: 10 tips voor nabestaanden (koopwoning)

vind u alvast wat handige suggesties.

Ontruimen woonruimte in een verzorgingshuis bij overlijden

Wanneer de overledene een woning, kamer of aanleunwoning in een verzorgingshuis achterlaat worden er zeer korte termijnen gehanteerd waarbinnen de ruimte ontruimt moet worden. Wettelijk gezien heeft u als nabestaande(n) 7 dagen de tijd om voor ontruiming te zorgen. In de praktijk hanteren diverse instanties kortere termijnen. Het komt zelfs voor dat wij bij een ontruiming de inboedel van een overledene in de kelder moeten uitzoeken omdat de kamer van de overledene nodig was voor een nieuwe bewoner. 

Door de korte termijn waarbinnen ontruiming verplicht is komt het regelmatig voor dat nabestaanden hier zelf niet toe in staat zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen door het emotionele aspect of bijvoorbeeld door een grote afstand tussen uw woonplaats en het verzorgingshuis. Wat uw reden ook is, onze specialisten zijn u graag van dienst om deze hectische en emotionele periode wat dragelijker te maken. Op uw verzoek leggen wij desgewenst rechtstreeks contact met de zorginstelling om de ontruiming te organiseren. Bovendien zullen wij bij de zorginstelling aandringen op coulance m.b.t. de ontruimtermijn.

Bekijk onze checklist: "15 tips bij het ontruimen van een zorgwoning bij overlijden" 

In een emotionele en hectische periode na overlijden van een naaste kunnen wij uw pijn en verdriet niet wegnemen. Wel kunnen wij u ontlasten en de hectiek die hoort bij het ontruimen van een woning bij u wegnemen.

De laatste momenten in een woning van een u ontvallen dierbare zijn erg emotioneel maar ook een belangrijke stap in het verdrietige rouwproces. Wij respecteren dat ten zeerste en zullen pas starten met onze werkzaamheden wanneer u bepaalt dat kan. Vanzelfsprekend heeft u eerst de tijd en ruimte nodig om op uw eigen tempo de waardevolle spullen uit de woning te halen. Pas dan kunt u met een gerust hart de woning aan ons toevertrouwen zodat wij voor u aan het werk kunnen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan