Deze website is eigendom van Ontruimofferte.nl Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. Ontruimofferte.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden alsmede voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website. 
 
Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend en dient niet te worden gezien als vervanging van persoonlijk advies op maat. 
 
De reacties op de artikelen geven uitsluitend de visie/mening van de betreffende plaatser weer. Ontruimofferte.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze reacties en de eventuele gevolgen daarvan. Uitzondering hierop zijn de reacties die door Ontruimofferte zelf worden geplaatst als antwoord op bijvoorbeeld een gestelde vraag. 
 

Copyright

 
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet op enigerlei wijze worden gekopierd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van ontruimofferte.nl
 
Voor nadere informatie of verzoeken kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.