spoedontruiming

Spoedontruiming: Met spoed een woning ontruimen

 
Er kunnen situaties voorkomen waardoor er haast is met het ontruimen van een woning. Meestal is dit het geval bij woonruimte in een verzorgingshuis of instelling. Maar natuurlijk kan u ook een andere reden hebben waardoor er haast geboden is.
 
In geval van het achterblijven van woonruimte in een verzorgingshuis na overlijden is het van belang te weten dat u zeven dagen de tijd heeft om de woonruimte te ontruimen. Brancheorganisatie Actiz schrijft dit voor. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat instellingen zelf een kortere termijn hanteren omdat zij de ruimte weer nodig hebben voor een volgende bewoner.
Omdat u logischerwijs uw tijd en aandacht liever gebruikt voor het regelen van de begrafenis of crematie van uw dierbare, of simpelweg emotioneel gezien niet in staat bent een ontruiming zelf te doen, nemen wij u deze zorg graag uit handen. Desgewenst treden wij op uw verzoek in rechtstreeks contact met de zorginstelling om de ontruiming te organiseren. Wij zullen er bovendien altijd op aandringen dat u voldoende tijd krijgt om aan uw verplichtingen met betrekking tot opleveren van de woonruimte te voldoen.
 
Vanzelfsprekend kunt u ook in iedere andere situatie waarbij er een spoedontruiming moet plaatsvinden bij ons terecht. Onze expertise en flexibiliteit staan garant voor een adequate en efficiënte werkwijze waardoor wij ook uw spoedontruiming tot een goed einde zullen brengen.
 
In geval van spoed: Wacht niet langer en vraag nu direct een offerte aan
met-spoed-ontruimen